ELEX Slovakia s.r.o kontaktné údaje

Dunajská 10
040 01 Košice
Slovenská republika
+421 905 326 751
elex@elex.sk
IČO: 47579188
IČ DPH: SK2023984270

Menu